1. Spomeni se, Jahve, što nas je snašlo, pogledaj, vidi sramotu našu!

2. Baština naša pade u ruke strancima, domovi naši pripadoše tuðincima.

3. Siroèad smo: oca nemamo, majke su nam kao udovice.

4. Vodu što pijemo plaæamo novcem, i za drvo valja nam platiti.

5. Jaram nam je o vratu, gone nas, iscrpljeni smo, ne daju nam predahnuti.

6. Pružamo ruke k Egiptu i Asiriji da se kruha nasitimo.

7. Oci naši zgriješiše i više ih nema, a mi nosimo krivice njihove.

8. Robovi nama zapovijedaju, a nitko da nas izbavi iz ruku njihovih.

9. Kruh svoj donosimo izlažuæi život maèu u pustinji.

10. Koža nam gori kao peæ užarena, ognjicom od plamena gladi.

11. Oskvrnuli su žene na Sionu i djevice u gradovima judejskim.

12. Svojim su rukama vješali knezove, ni lica staraèka nisu poštivali.

13. Mladiæi su nosili žrvnjeve, djeca padala pod bremenom drva.

14. Starci su ostavili vrata, mladiæi više ne sviraju na lirama.

15. Radosti nesta iz naših srdaca, naš ples se pretvori u tugovanje.

16. Pao je vijenac s naše glave, jao nama što zgriješismo!

17. Evo zašto nam srce boluje, evo zašto nam oèi se zastiru:

18. zato što Gora sionska opustje i po njoj se šuljaju šakali.

19. Ali ti, Jahve, ostaješ zauvijek, tvoj je prijesto od koljena do koljena.

20. Zašto da nas zaboraviš zauvijek, da nas ostaviš za mnoge dane?

21. Vrati nas k sebi, Jahve, obratit æemo se, obnovi dane naše kao što nekoæ bijahu.

22. Il' nas hoæeš sasvim zabaciti i na nas se beskrajno srditi?

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina