1. Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is.

2. Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban.

3. A Negebrõl fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol elõször táborozott Bétel és Ai között,

4. annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám segítségül hívta az Úr nevét.

5. Lótnak, aki Ábrámmal tartott, szintén voltak juhai, barmai és sátrai.

6. Ezért a vidék nem bírta el, hogy együtt maradjanak. Mivel javaik nagyon felszaporodtak, nem maradhattak egymás mellett.

7. Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.)

8. Ezért Ábrám így szólt Lóthoz: "Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.

9. Nemde, nyitva áll elõtted az egész vidék? Válj el tehát tõlem: ha te balra mégy, én jobbra, ha te jobbra mégy, én balra."

10. Lót fölemelte szemét és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött - mielõtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorrát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje, egészen Coárig.

11. Lót a Jordán egész síkságát választotta. Lót keletnek tartott, és így elváltak egymástól.

12. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig táborozott.

13. A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen.

14. Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tõle: "Emeld föl szemedet és tekints a helyrõl, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra.

15. Az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom minden idõkre.

16. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is.

17. Rajta tehát, járd be a földet széltében és hosszában, mivel neked adom azt."

18. Ábrám tovább is vonult sátraival és Mamre terebintjénél telepedett le, Hebron mellett, s ott oltárt épített az Úrnak.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina