1. Szydercą jest wino, swarliwą - sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry.

2. Jak ryk lwa - tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża.

3. Zaprzestać sporu - zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha.

4. Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu.

5. Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny.

6. Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie?

7. Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci.

8. Gdy król zasiada na tronie sędziowskim - wszelkie zło rozprasza spojrzeniem.

9. Kto powie: Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu?

10. Dwojakie ciężarki i miara podwójna - obydwu Pan nie znosi.

11. Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny.

12. I ucho, co słyszy, i oko, co widzi, oba są dziełem Pana.

13. Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte - nasycisz się chlebem.

14. Marne, marne, krzyczy nabywca, lecz po odejściu [z nabytku] się chwali.

15. Jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne - to rzecz drogocenna.

16. Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych, za nieznajomego - weź zastaw!

17. Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem.

18. Na radzie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie.

19. Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!

20. Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zagaśnie.

21. Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa.

22. Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana: On cię wybawi.

23. Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa - niedobra.

24. Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?

25. Pułapką ludzi - pochopne: Dar [Bogu], a namyślają się dopiero po ślubach.

26. Król mądry rozpędza zbrodniarzy i koło na nich sporządza.

27. Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika.

28. Łaskawość i stałość są strażą króla, tron oparty jest na łaskawości.

29. Rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców - siwizna.

30. Pręgi, rany leczą zło, a razy - głębie wnętrzności.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina