1. Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie!

2. Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem,

3. bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki,

4. a tymi słowami mnie uczył: Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych nakazów, byś żył;

5. nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust!

6. Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła.

7. Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!

8. Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz;

9. włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną.

10. Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży.

11. Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę.

12. Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł, nie potkniesz się.

13. Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem.

14. Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi;

15. unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej!

16. Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją, sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą,

17. bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy.

18. Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa;

19. droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną.

20. Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho;

21. niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu;

22. bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała.

23. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.

24. Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!

25. Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki.

26. Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne.

27. Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróć swą nogę od złego!

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina