1. Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

2. Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: Dawid wszedł do domu Achimeleka.

3. Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Przez cały dzień

4. zamyślasz zgubę, twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu.

5. Miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.

6. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępny języku!

7. Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki, pochwyci cię i usunie z twego namiotu, wyrwie cię z ziemi żyjących.

8. Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się, a będą śmiali się z niego:

9. Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją warownią. ale zaufał mnóstwu swych bogactw, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie.

10. Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga.

11. Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina