1. Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy.

2. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.

3. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

4. Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali?

5. Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu.

6. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

7. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

8. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.

9. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!

10. Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów - kłamliwi; na wadze w górę się wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.

11. Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.

12. Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny.

13. I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina