pronađen 2607 Rezultati za: Dumnezeu

 • Căci Mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 17)

 • Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau [în picioare] înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 2)

 • Şi fumul de tămâie s-a înălţat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 4)

 • şi li s-a spus să nu dăuneze nici ierbii pământului, nici vreunei plante, nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile [lor]. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 4)

 • A sunat din trâmbiţă şi cel de-al şaselea înger şi am auzit un glas [venind] parcă din cele patru coarne ale altarului de aur care se află înaintea lui Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 13)

 • Însă în zilele când va vorbi cel de-al şaptelea înger, când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu, aşa cum le-a vestit el slujitorilor săi, profeţilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 7)

 • După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 1)

 • Dar după trei zile şi jumătate a intrat în ei duhul vieţii de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor şi o mare groază a căzut peste cei care îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 11)

 • Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor au căzut cu faţa la pământ şi l-au adorat pe Dumnezeu, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 16)

 • Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Apoi au fost fulgere, zgomote, tunete, cutremur şi grindină mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 19)

 • Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 5)

 • iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo timp de o mie două sute şaizeci de zile. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 6)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina