pronađen 385 Rezultati za: Egészen

 • A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig. (Teremtés könyve 10, 19)

 • Lót fölemelte szemét és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött - mielõtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorrát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje, egészen Coárig. (Teremtés könyve 13, 10)

 • Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig táborozott. (Teremtés könyve 13, 12)

 • a horitákat a Szeir-hegyekben, egészen El Paránig, amely a sivatag szélén fekszik. (Teremtés könyve 14, 6)

 • Mihelyt Ábrám meghallotta, hogy rokona fogságba esett, mozgósította kipróbált szolgáit, akik nála születtek, 318 férfit, s üldözte õket egészen Dánig. (Teremtés könyve 14, 14)

 • Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig: (Teremtés könyve 15, 18)

 • Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. (Teremtés könyve 25, 25)

 • Abimelek hívatta Izsákot, és így szólt hozzá: "Egészen biztos, hogy a feleséged, hogyan mondhattad tehát: a húgom!" "Azt gondoltam, hogy miatta meg kell halnom" - válaszolta Izsák. (Teremtés könyve 26, 9)

 • Egészen elborították és elhomályosították a föld felszínét, s felfaltak minden növényt a mezõn és minden gyümölcsöt, amit a jégesõ megkímélt. Egész Egyiptomban semmi zöld nem maradt a fákon és semmi növény a mezõn. (Kivonulás könyve 10, 15)

 • Ezeket kettõzd meg alulról fölfelé, egészen az elsõ gyûrû magasságáig. Így készítsd el mind a kettõt. Ezek alkossák a két sarkot. (Kivonulás könyve 26, 24)

 • Hét napon át végezd az oltáron az engesztelés szertartását és így szenteld meg. Így az oltár egészen szent lesz, s mindenki megszentelõdik, aki az oltárt megérinti. (Kivonulás könyve 29, 37)

 • Kegyelmét megtartja ezrek számára, megbocsátja a vétket, a hibát, a bûnt, de nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem az atyák vétkét számon kéri fiaiktól és unokáiktól harmad- és negyedízig." (Kivonulás könyve 34, 7)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina