1. A hajlékot tíz vég sodrott szálú lenvászonból, kék és vörös bíborból és karmazsinból készítsd el. A végekbe kerubok legyenek beleszõve.

2. Egy vég vászon hossza 28 könyök, a szélessége négy könyök, s mindegyik végnek ugyanaz legyen a nagysága.

3. Öt vásznat fûzz össze egymással, s a másik ötöt is foglald egybe hasonló módon.

4. Az összefûzött vászon szélére csinálj hurkokat kék bíborból, s ugyanúgy a másik összeillesztett darab szélére is, hogy össze lehessen fûzni õket.

5. Ötven hurok legyen mindkét vászon szélén úgy alkalmazva, hogy a hurkok szembe kerüljenek egymással, és egyiket a másikhoz lehessen kapcsolni.

6. Azután csinálj ötven aranykampót és kapcsold össze velük a vászonlapokat, hogy így egy hajlékot alkossanak.

7. Csinálj még tizenegy kecskeszõr takarót a hajlék tetejének befödésére.

8. Harminckönyöknyi legyen egy-egy takaró hossza és négy a szélessége. Egyenlõ nagyságú legyen valamennyi takaró.

9. Ötöt közülük fûzz egybe, s ugyanúgy a hat másik takarót is. A hatodik takarót hajtsd kétrét a sátor elsõ oldalára.

10. Csinálj azután ötven hurkot az egyik takaró szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, s ötven hurkot a másik takaró szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, s ötven hurkot a másik takaró szélére, hogy az elõbbivel össze lehessen kapcsolni.

11. Csinálj hozzá ötven bronzkapcsot, illeszd bele a hurkokba, és így fûzd össze a két takarót, hogy egy egészet alkosson.

12. Ami a fedél takarójából fennmarad, ennek a megmaradt takarónak a fele lógjon le a hajlék hátsó részén.

13. Abból pedig, ami a takarók hosszából maradt fenn, egykönyöknyi lógjon le az egyik oldalon, egy meg a másik oldalon, hogy így befedje õket.

14. Csinálj még egy felsõ takarót is a sátor tetejére vörösre festett báránybõrbõl, és föléje még egy takarót szattyánbõrbõl.

15. Készítsd el a hajlék felállítható vázát is akácfából.

16. Mindegyik deszka legyen tíz könyök hosszú és másfél könyök széles.

17. A deszka oldalain két-két ereszték legyen, hogy az egyik deszkát a másikkal össze lehessen illeszteni.

18. Így kell megcsinálni minden deszkát. Délnek, a hajlék déli oldalára húsz deszkát kell helyezni.

19. Ezek számára önts negyven ezüsttalpat úgy, hogy egy-egy deszka alá a két eresztéknek megfelelõen két-két talp kerüljön.

20. A hajlék másik oldalán, az észak felé esõn, szintén húsz deszka legyen,

21. negyven ezüsttalppal, s egy-egy deszka alá két-két talp kerüljön.

22. A hajlék hátsó oldalára, a nyugati oldalra, készíts hat deszkát.

23. Azonkívül csinálj még két deszkát a hajlék hátsó oldalán levõ sarkaira.

24. Ezeket kettõzd meg alulról fölfelé, egészen az elsõ gyûrû magasságáig. Így készítsd el mind a kettõt. Ezek alkossák a két sarkot.

25. Összesen tehát nyolc deszka legyen, tizenhat ezüsttalppal, két-két talpat számítva egy-egy deszka alá.

26. Készíts még reteszrudakat akácfából a deszkák összetartására - ötöt a hajlék egyik oldalához,

27. ötöt a másik oldalához, s ugyanannyit hátulra, a hajlék nyugati oldalához.

28. A középsõ reteszrúd a deszkák közepén menjen át, az egyik végétõl a másikig.

29. A deszkákat vond be arannyal. A reteszrudakat szorító karikákat is készítsd aranyból.

30. Úgy kell a hajlékot felállítani, ahogy a hegyen megmutattam neked.

31. Csinálj még egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott lenvászonból, és mûvészi munkával szõjj bele kerubokat.

32. Függeszd fel négy arannyal bevont akácoszlopra, amelynek kampói aranyból vannak, és négy ezüsttalpon állnak.

33. A függönyt akaszd fel a kampókra, és a függöny mögé helyezd el a bizonyság ládáját. A függöny szolgáljon válaszfalul a szentély és a legszentebb között.

34. A kiengesztelés tábláját helyezd a legszentebbe, a bizonyság ládájára.

35. Az asztalt azonban a függönyön kívülre állítsd, s a mécstartót az asztallal szembe, a hajlék déli oldalára, az asztalt pedig állítsd a hajlék északi oldalára.

36. Készíts a sátor bejáratára is egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból, bisszusból és finom lenvászonból, mûvészi szövéssel.

37. A függöny számára csinálj öt oszlopot akácfából, s vond be arannyal. Kampóik legyenek aranyból, és önts még öt bronztalpat, hogy azon álljanak.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina