pronađen 311 Rezultati za: Krisztus

 • ezekkel az emberekkel, akik egész életüket Urunk, Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. (Apostolok Cselekedetei 15, 26)

 • Ezt több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belõle!" Ki is ment akkor mindjárt. (Apostolok Cselekedetei 16, 18)

 • Néhány nap múlva megjelent Félix, zsidó feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó nõ volt, hívatta Pált és meghallgatta a Krisztus Jézusra vonatkozó hit felõl. (Apostolok Cselekedetei 24, 24)

 • hogy Krisztus szenvedni fog, elsõnek támad fel a halottak közül, világosságot hirdet népének és a pogányoknak." (Apostolok Cselekedetei 26, 23)

 • Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, (Rómaiaknak írt levél 1, 1)

 • Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai. (Rómaiaknak írt levél 1, 6)

 • Elõször is hálát adok Istenemnek mindnyájatokért Jézus Krisztus által, hitetekrõl ugyanis az egész világon dicsérettel szólnak. (Rómaiaknak írt levél 1, 8)

 • amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött. (Rómaiaknak írt levél 2, 16)

 • Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejébõl, Jézus Krisztus megváltása árán. (Rómaiaknak írt levél 3, 24)

 • Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. (Rómaiaknak írt levél 5, 1)

 • Amikor még erõtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bûnösökért, (Rómaiaknak írt levél 5, 6)

 • Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetérõl, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bûnösök voltunk. (Rómaiaknak írt levél 5, 8)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina