pronađen 3550 Rezultati za: ezt

 • Õ azonban ezt válaszolta: "Ne tartóztassátok! Az Úr sikeressé tette utamat, bocsássátok hát el, hadd menjek uramhoz!" (Teremtés könyve 24, 56)

 • Odahívták Rebekkát és megkérdezték: "Akarsz elmenni ezzel az emberrel?" "Akarok" - felelte. (Teremtés könyve 24, 58)

 • megkérdezte a szolgát: "Ki az a férfi ott, aki a mezõn felénk tart?" "Õ a mi urunk" - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát. (Teremtés könyve 24, 65)

 • Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: "Ha így áll a dolog, miért élek még?!" Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat; (Teremtés könyve 25, 22)

 • az Úr ezt válaszolta: "Két nép van a méhedben, méhedbõl két törzs válik el: az egyik törzs legyõzi a másikat és az idõsebb szolgálni fog a fiatalabbnak." - (Teremtés könyve 25, 23)

 • Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. (Teremtés könyve 25, 25)

 • Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek. (Teremtés könyve 25, 26)

 • Ézsau így szólt Jákobhoz: "Adj gyorsan ebbõl a vörösbõl, ebbõl a vörös (étel)bõl itt, mert nagyon kimerült vagyok." Ezért elnevezték Edomnak. (Teremtés könyve 25, 30)

 • Lakjál jövevényként abban az országban. Én veled leszek és megáldalak. Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem. (Teremtés könyve 26, 3)

 • Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe, (Teremtés könyve 26, 4)

 • Abimelek folytatta: "Miért tetted ezt? Népünkbõl valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, s te nagy bûnt hoztál volna ránk." (Teremtés könyve 26, 10)

 • Õ a forrást Eszeknek nevezte, mivel azok vitáztak vele. Azután más kutat ástak. E körül a kút körül is vita támadt, azért Szitnának nevezte. (Teremtés könyve 26, 21)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina