pronađen 288 Rezultati za: földet

 • Az eljövendõ napokban gyökeret ver Jákob, Izrael kihajt és virágba borul, és betölti gyümölcsével az egész földet. (Izajás könyve 27, 6)

 • Ökreid és szamárcsikóid, amelyek a földet megmunkálják, sóval vegyített, szórólapáttal megtisztított eleséget esznek. (Izajás könyve 30, 24)

 • Maga vetett sorsot mindnyájunknak, keze osztotta ki nekik mérõzsinórral a földet. Az övék is lesz az mindörökre, és nemzedékrõl nemzedékre ott tanyáznak. (Izajás könyve 34, 17)

 • "Seregek Ura, Izrael Istene, te a kerubok fölött trónolsz. Egyedül te vagy a föld minden országának Istene; te alkottad az eget és a földet. (Izajás könyve 37, 16)

 • Azt gondoltam: Nem látom többé az Urat az élõk földjén. És nem láthatok senkit azok közül, akik a földet lakják. (Izajás könyve 38, 11)

 • Folyókat fakasztok a kopasz dombokon, és forrásokat a völgyek ölén. A pusztaságot tóvá változtatom, vizek forrásaivá a kiaszott földet. (Izajás könyve 41, 18)

 • Ezt mondja az Isten, az Úr, aki megteremtette az egeket és kifeszítette, aki megszilárdította a földet s rajta kisarjasztotta a növényeket, aki éltetõ leheletet ad a földön lakó népnek, és életet mindennek, ami csak jár-kel rajta: (Izajás könyve 42, 5)

 • Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezõt, és bõvízû patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. (Izajás könyve 44, 3)

 • Így szól az Úr, a te Megváltód, aki anyád méhében alkotott: Én vagyok az Úr, a mindenség teremtõje; én terjesztettem ki az egeket egyedül, és amikor a földet megformáltam, nem volt szükségem segítségre. (Izajás könyve 44, 24)

 • Nézzétek: én alkottam a földet, és én teremtettem az embert is, aki lakja. Az én kezem terjesztette ki az egeket, és én sorakoztattam fel minden seregüket. (Izajás könyve 45, 12)

 • Mert ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, õ, az Isten, aki megalkotta és létrehozta, s fenn is tartja a földet, mert nem a zûrzavarnak teremtette, hanem hogy lakjanak rajta: "Én vagyok az Úr és nincsen más. (Izajás könyve 45, 18)

 • Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban, amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne nem borítja el többé a földet. Így esküszöm, hogy többé nem haragszom rád, és nem is fenyítelek meg. (Izajás könyve 54, 9)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina