1. Bûnhõdni fog Szamaria, mert fellázadt az Isten ellen. Kard élén hullnak el, csecsemõiket földhöz vágják, s felhasítják a várandós anyákat.

2. Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bûnöd miatt buktál el!

3. Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: "Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul.

4. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat."

5. Meggyógyítom hûtlenségüket, s szívembõl szeretni fogom õket, elfordul tõlük haragom.

6. Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa.

7. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon.

8. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szõlõt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak.

9. Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellõ ciprus; tõlem származik gyümölcsöd.

10. Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina