1. Vai de cetatea rebelă, întinată și violentă!

2. Nu a ascultat glasul, nu a acceptat mustrarea, nu și-a pus încrederea în Domnul și nu s-a apropiat de Domnul Dumnezeul ei.

3. Căpeteniile ei sunt în mijlocul său ca niște lei care rag, judecătorii ei, ca niște lupi de seară care nu lasă nimic pe dimineață.

4. Profeții săi sunt niște vagabonzi, oameni ai înșelăciunii; preoții ei profanează ceea ce este sfânt și violează legea.

5. Domnul este drept în mijlocul ei; el nu face nedreptate. În fiecare dimineață pune judecata lui ca lumină și nu va lipsi, iar cel fărădelege nu știe de rușine.

6. „Am nimicit neamuri, sunt devastate turnurile lor; le-am distrus străzile, încât nu mai este niciun trecător. Cetățile lor sunt prădate, încât nu mai este niciun om care să locuiască.

7. „Ziceam: «De te-ai teme într-adevăr de mine și de-ai accepta mustrarea! Nu ar fi distrusă locuința ei, orice pedeapsă aș [trimite] asupra ei. Cu siguranță, s-ar ridica repede s ă jefuiască toate lucrările lor».

8. De aceea, așteptați-mă – oracolul Domnului – până în ziua în care mă voi ridica drept martor, căci judecata mea este să adun neamurile, să reunesc regatele, ca să-mi revărs indignarea asupra lor, toată mânia mea aprinsă, pentru că tot pământul va fi devorat în focul geloziei mele.

9. Căci atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să invoce numele Domnului și să-l slujească împreună.

10. Dincolo de râurile din Cuș vor fi cei care se vor ruga la mine, fiica celor risipiți ai mei va aduce ofrandă.

11. În ziua aceea, nu te vei mai rușina de toate faptele tale cu care te-ai răzvrătit împotriva mea, pentru că atunci voi îndepărta din mijlocul tău pe cei care jubilează pentru mândria ta și nu vei mai fi adunată să te înalți pe muntele meu cel sfânt.

12. Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor umil și sărac, care își va căuta refugiul în numele Domnului.

13. Restul lui Israél nu va mai face nedreptate, nu va mai spune minciuni și nu se va mai găsi în gura lor o limbă înșelătoare. Ei vor paște și se vor odihni și nu va mai fi cine să-i tulbure”.

14. Bucură-te, fiică a Siónului! Strigă de veselie, Israél! Veselește-te și jubilează din toată inima, fiică a Ierusalímului!

15. Domnul a îndepărtat judecățile tale, l-a îndepărtat pe dușmanul tău. Regele lui Israél, Domnul, este în mijlocul tău și nu te vei mai teme de rău.

16. În ziua aceea, se va zice în Ierusalím: «Nu te teme!», și în Sión: «Să nu-ți slăbească mâinile!».

17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care salvează; se va bucura cu veselie pentru tine și va tăcea în iubirea lui. Se va veseli pentru tine cu cântare de bucurie.

18. Pe cei din tine care sunt mâhniți [că sunt departe] de sărbători îi voi aduna și va fi ridicată ocara de deasupra lor.

19. Iată, eu o fac împotriva tuturor celor care te-au umilit în acel timp! O voi elibera pe cea șchioapă și o voi aduna pe cea alungată și le voi pune să fie laudă și un nume în toate țările unde au fost făcute de rușine.

20. În acel timp, vă voi aduce și tot atunci vă voi aduna, căci vă voi pune să fiți un nume și laudă între toate popoarele pământului când îi voi aduce înapoi pe captivii voștri în văzul vostru”, spune Domnul.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina