1. Ovo su zapovijedi, zakoni i uredbe koje mi Jahve, Bog vaš, zapovjedi da vas u njima pouèim, kako biste ih vršili u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete;

2. da se svega svog vijeka bojiš Jahve, Boga svoga, ti, sin tvoj i sin tvoga sina, vršeæi sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život.

3. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teèe med i mlijeko, kao što ti je obeæao Jahve, Bog otaca tvojih.

4. Èuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!

5. Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!

6. Rijeèi ove što ti ih danas nareðujem neka ti se urežu u srce.

7. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kuæi i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.

8. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis meðu oèima!

9. Ispiši ih na dovratnicima kuæe svoje i na vratima svojim!

10. A kad te Jahve, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da æe je tebi dati - u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao;

11. u kuæe pune svakog dobra kojih nisi punio; na iskopane èatrnje kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike kojih nisi sadio - i sit se najedeš:

12. pazi da ne zaboraviš Jahvu koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuæe ropstva.

13. Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu.

14. Ne idite za drugim bogovima izmeðu bogova drugih naroda što su oko vas.

15. Jer je Jahve, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Jahve, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje.

16. Ne iskušavajte Jahvu, Boga svoga, kao što ste ga iskušavali kod Mase.

17. Toèno vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, upute njegove i zakone njegove koje je izdao.

18. Èini što je pravo i dobro u oèima Jahve da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Jahve zakleo tvojim ocima

19. da æe iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe; tako je obeæao Jahve.

20. A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Jahve, Bog naš, vama propisao -

21. kaži svome sinu: 'Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Jahve izveo iz Egipta jakom rukom.

22. Na naše je oèi Jahve uèinio velike i strašne znakove i èudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova,

23. a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obeæao ocima našim.

24. I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas.'

25. Naša æe, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Jahvom, Bogom našim, kako nam je naredio.

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina