Talált 972 Eredmények: Iúda

 • În al doilea rând, sorţii au căzut pentru Simeón, pentru tribul fiilor lui Simeón, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iúda. (Cartea lui Iósue 19, 1)

 • Moştenirea fiilor lui Simeón a fost luată din partea fiilor lui Iúda; căci partea fiilor lui Iúda era prea mare pentru ei şi de aceea fiii lui Simeón au avut moştenire în mijlocul moştenirii lor. (Cartea lui Iósue 19, 9)

 • Hotarul se întorcea spre vest, la Aznot-Tábor, şi ieşea de acolo la Hucóc; atingea Zabulón la sud, la vest, Aşér şi Iúda, iar Iordánul era spre răsăritul soarelui. (Cartea lui Iósue 19, 34)

 • Au consacrat Chédeş în Galiléea, în muntele lui Neftáli; Síhem în muntele lui Efraím şi Chiriát-Árba, adică Hebrón, în muntele lui Iúda. (Cartea lui Iósue 20, 7)

 • Au aruncat sorţi pentru familiile [fiilor] lui Chehát. Fiii lui Áaron, preotul, dintre levíţi, au avut prin sorţi, din tribul lui Iúda, din tribul lui Simeón şi din tribul lui Beniamín, treisprezece cetăţi. (Cartea lui Iósue 21, 4)

 • Au dat, din tribul fiilor lui Iúda şi din tribul fiilor lui Simeón, aceste cetăţi cărora le-au dat nume; (Cartea lui Iósue 21, 9)

 • Le-au dat Chiriát-Árba – tatăl lui Anác – adică Hebrón, în muntele lui Iúda, şi terenurile dimprejurul ei. (Cartea lui Iósue 21, 11)

 • Domnul a răspuns: „Să urce Iúda; iată, dau ţara în mâna lui!”. (Cartea Judecătorilor 1, 2)

 • Iúda i-a zis fratelui său Simeón: „Urcă împreună cu mine în teritoriul care mi-a căzut la sorţi ca să luptăm împotriva canaaneénilor şi voi merge şi eu în teritoriul care ţi-a căzut la sorţi!”. Şi Simeón a mers cu el. (Cartea Judecătorilor 1, 3)

 • Iúda a urcat şi Domnul i-a dat pe canaaneéni şi pe ferezéi în mâna lor; l-au lovit pe Bézec, zece mii de oameni. (Cartea Judecătorilor 1, 4)

 • Fiii lui Iúda au luptat împotriva Ierusalímului şi l-au capturat; l-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au dat foc cetăţii. (Cartea Judecătorilor 1, 8)

 • Apoi fiii lui Iúda au coborât şi au luptat împotriva canaaneénilor care locuiau în ţinutul muntos, spre sud, şi în Şefeláh. (Cartea Judecătorilor 1, 9)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina