Talált 1575 Eredmények: fiii

 • [Tocmai] atunci fiii lui Iacób au venit de la câmp. Când au auzit [aceasta], bărbaţii s-au indignat şi s-au mâniat foarte mult, pentru că acela făcuse o asemenea faptă de ocară în Israél, culcându-se cu fiica lui Iacób: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă. (Cartea Genezei 34, 7)

 • Fiii lui Iacób le-au zis lui Síhem şi lui Hamór, tatăl său, şi le-au vorbit cu viclenie, pentru că o necinstise pe sora lor, Diná. (Cartea Genezei 34, 13)

 • Fiii lui Iacób au venit asupra celor străpunşi şi au prădat cetatea, pentru că o necinstiseră pe sora lor. (Cartea Genezei 34, 27)

 • Ei au plecat. Spaima lui Dumnezeu a fost peste cetăţile dimprejur şi acestea nu i-au urmărit pe fiii lui Iacób. (Cartea Genezei 35, 5)

 • Pe când locuia Israél în ţinutul acela, Rubén s-a dus şi s-a culcat cu Bílha, concubina tatălui său. Şi Israél a auzit. Cei doisprezece patriarhi, fii ai lui Iacób Fiii lui Iacób au fost doisprezece; (Cartea Genezei 35, 22)

 • fiii Léei: Rubén, întâiul născut al lui Iacób, Simeón, Lévi, Iúda, Isahár şi Zabulón; (Cartea Genezei 35, 23)

 • fiii Rahélei: Iosíf şi Beniamín; (Cartea Genezei 35, 24)

 • fiii Bílhei, servitoarea Rahélei: Dan şi Neftáli; (Cartea Genezei 35, 25)

 • fiii Zílpei, servitoarea Léei: Gad şi Aşér; aceştia sunt fiii lui Iacób care i s-au născut în Padán-Arám. (Cartea Genezei 35, 26)

 • Isáac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său bătrân şi sătul de zile. Fiii săi, Esáu şi Iacób, l-au înmormântat. (Cartea Genezei 35, 29)

 • şi Oholibáma i-a născut pe Ieúş, Ialám şi Córe. Aceştia sunt fiii lui Esáu care i s-au născut în ţara Canaánului. (Cartea Genezei 36, 5)

 • Esáu şi-a luat soţiile, fiii şi fiicele, toate sufletele din casa lui, turmele, toate animalele şi toată agoniseala pe care o adunase în ţara Canaán şi a plecat din fața lui Iacób, fratele său, într-o [altă] ţară. (Cartea Genezei 36, 6)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina