Talált 1121 Eredmények: mare

 • Şi a căzut din cer peste oameni o grindină mare, cât un talánt [fiecare]. Dar oamenii au rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu din cauza plăgii grindinei, pentru că plaga aceasta a fost îngrozitoare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 21)

 • Pe frunte avea scris un nume misterios: „Babilónul cel mare, mama desfrânatelor şi a lucurilor abominabile ale pământului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 5)

 • Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 18)

 • După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul a strălucit de gloria lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 1)

 • El a strigat cu glas puternic, spunând: „A căzut, a căzut Babilónul cel mare şi a devenit o locuinţă a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărei bestii necurate şi urâte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 2)

 • vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei şi vor zice: „Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare, Babilón, cetatea cea puternică! Într-un singur ceas a venit judecata ta”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 10)

 • spunând: „Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare care te îmbrăcai în in fin, în purpură şi roşu aprins, care te împodobeai cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 16)

 • într-un singur ceas s-au pierdut toate aceste bogăţii!”. Toţi cârmacii şi toţi care navighează, marinarii şi toţi care lucrează pe mare stăteau departe (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 17)

 • Îşi puneau praf pe cap şi strigau plângând şi jelind: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, din abundenţa căreia s-au îmbogăţit toţi cei care au corăbii pe mare, într-un singur ceas a fost devastată! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 19)

 • Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât [o piatră] de moară şi a aruncat-o în mare, zicând: „Cu aceeaşi violenţă va fi aruncat Babilónul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 21)

 • căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat-o pe desfrânata cea mare care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul şi a răzbunat sângele slujitorilor săi din mâinile ei”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 2)

 • Apoi, am văzut un înger stând [în picioare] pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 17)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina