Talált 1833 Eredmények: õket

 • Azt viszont, hogy gyûlölöd a nikolaiták tetteit, a javadra lehet írni - én is gyûlölöm õket. (Jelenések könyve 2, 6)

 • Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket, összetöri õket. (Jelenések könyve 2, 27)

 • Nézd, hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem õket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek. (Jelenések könyve 3, 9)

 • Istenünk országává és papjaivá tetted õket, és uralkodni fognak a földön." (Jelenések könyve 5, 10)

 • Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak õket. (Jelenések könyve 6, 11)

 • Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti õket, sem másfajta hõség, (Jelenések könyve 7, 16)

 • mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élõ vizek forrásához tereli õket, az Isten pedig letöröl a szemükrõl minden könnyet." (Jelenések könyve 7, 17)

 • Parancsuk volt, hogy ne öljék meg õket, csak kínozzák öt hónapig. Olyan fájdalmat okoztak, mint amikor a skorpió megmarja az embert. (Jelenések könyve 9, 5)

 • A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a lovasokat: tûzvörös, kék és kénsárga (páncél) borította õket, a lovak feje olyan volt, mint az oroszláné, s a szájukból tûz, füst és kénkõ csapott ki. (Jelenések könyve 9, 17)

 • Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységbõl, harcra kel ellenük, legyõzi és megöli õket. (Jelenések könyve 11, 7)

 • De három és fél nap elteltével az Istentõl az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták õket, azokat nagy félelem fogta el. (Jelenések könyve 11, 11)

 • Ekkor harsány hangot hallottam az égben: "Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az õ Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta õket Istenünk színe elõtt. (Jelenések könyve 12, 10)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina