Talált 242 Eredmények: Istened

 • Izsák megkérdezte fiát: "Hogyan találtál valamit ilyen gyorsan, fiam?" "Az Úr, a te Istened hozta utamba" - válaszolta. (Teremtés könyve 27, 20)

 • "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 20, 2)

 • Ne borulj le ilyen képek elõtt és ne tiszteld õket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyûlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. (Kivonulás könyve 20, 5)

 • Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. (Kivonulás könyve 20, 12)

 • Õ átvette a kezükbõl, összeolvasztotta és aranyborjút öntött belõle. Azok így kiáltoztak: "Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból." (Kivonulás könyve 32, 4)

 • Hamar letértek az útról, amelyet elõírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be elõtte, és így beszéltek: Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból." (Kivonulás könyve 32, 8)

 • Sózz meg minden áldozatot, amelyet felajánlasz és ne szûnjél meg a te Istened szövetségének sóját hinteni áldozatodra. Minden ajándékoddal mutass be sót Uradnak, Istenednek. (Leviták könyve 2, 13)

 • Gyermekeidet ne szolgáltasd ki, hogy Molochnak szenteljék, ne szentségtelenítsd meg ezáltal Istened nevét. Én vagyok az Úr. (Leviták könyve 18, 21)

 • ne böngészd át szõlõtõkéidet, és ne szedegesd föl a fürtrõl lehullott szemeket. Hagyd ott a szegényeknek és az idegennek. Én vagyok az Úr, a te Istened. (Leviták könyve 19, 10)

 • Ne esküdjetek hamisan a nevemre, mert azzal megszentségteleníted Istened nevét. Én vagyok az Úr. (Leviták könyve 19, 12)

 • Senki se csapja hát be a népébõl valót, hanem féld Istenedet, mivel én vagyok az Úr, a te Istened. (Leviták könyve 25, 17)

 • Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!" (Második Törvénykönyv 1, 21)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina