Talált 95 Eredmények: szolgája

 • Hogyan is bírná ki uramnak szolgája, hogy beszéljen az én urammal? Hiszen reszketek, minden erõm elhagyott, még az éltetõ lehelet is kiszállt belõlem." (Dániel könyve 10, 17)

 • Leült, odahívta a tizenkettõt, s így szólt: "Ha valaki elsõ akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája." (Márk evangéliuma 9, 35)

 • és ha valaki közületek elsõ akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. (Márk evangéliuma 10, 44)

 • Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. (Lukács evangéliuma 1, 69)

 • Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, s már-már a halálán volt. (Lukács evangéliuma 7, 2)

 • A fõpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: "De hisz ott láttalak vele a kertben." (János evangéliuma 18, 26)

 • Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, (Rómaiaknak írt levél 1, 1)

 • Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol? Saját ura elõtt áll, vagy bukik. De állni fog, mert elég hatalmas az Isten, hogy fenntartsa. (Rómaiaknak írt levél 14, 4)

 • Bár mindenkitõl független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 19)

 • Ehelyett mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája: Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szükségben, a szorongattatásban; (Korintusiaknak írt II. levél 6, 4)

 • Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. (Galatáknak írt levél 1, 10)

 • Ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem. (Efezusiaknak írt levél 3, 7)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina