Talált 92 Eredmények: teljesen

 • A jégesõ teljesen elpusztított mindent Egyiptom földjén, ami a mezõn volt: embert és állatot. Tönkreverte a vetést a mezõn és letördelte a fákat. (Kivonulás könyve 9, 25)

 • De még a foguk közt volt a hús, s még el se fogyott teljesen, már feltámadt az Úr haragja a nép ellen, és súlyos csapást mért rájuk az Úr. (Számok könyve 11, 33)

 • Fiaitoknak meg negyven esztendeig pásztorkodniuk kell a pusztában, s bûnhõdniük hûtlenségetekért, egészen addig, míg testetek teljesen el nem enyészik. (Számok könyve 14, 33)

 • A következõk lesznek a tieid a szent adományokból, hacsak (teljesen) el nem égetik õket: minden étel-, engesztelõ és vezeklõ áldozatul hozott adomány, amelyet visszaszármaztatnak nekem, legyen számodra és fiaid számára szent. (Számok könyve 18, 9)

 • A mai napon tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: csakhamar eltûntök arról a földrõl, ahova a Jordánon átkelve elértek, s amelyet birtokba vesztek; nem maradtok ott sokáig, teljesen kiirtanak onnan benneteket. (Második Törvénykönyv 4, 26)

 • Ha teljesen megfeledkezel az Úrról, a te Istenedrõl, s más istenekhez szegõdsz, imádod õket és leborulsz elõttük, ma ünnepélyesen kijelentem: egytõl egyig elpusztultok. (Második Törvénykönyv 8, 19)

 • Elhullott állatot ne egyetek. De a városodban lakó idegennek odaadhatod, õ megeheti, vagy add el egy teljesen idegennek. Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy. A gödölyét ne fõzd meg anyja tejében. (Második Törvénykönyv 14, 21)

 • Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földrõl, amelyre most bevonulsz, (Második Törvénykönyv 28, 21)

 • a felülrõl jövõ víz megállt, s egyetlen tömeggé állt össze, nagy távolságon, egész Cártán határáig; közben az arabok tengere vagy a Sós-tenger felé folyó víz teljesen elapadt. A nép átkelt, Jerikóval szemben. (Józsue könyve 3, 16)

 • Az Úr Izrael kezére adta õket. Legyõzte, és nyugaton egészen Nagy-Szidonig és Miszrefotig, keleten pedig a Micpa völgyéig üldözte õket. Teljesen megsemmisítette õket, úgyhogy nem maradt közülük egy sem életben. (Józsue könyve 11, 8)

 • Izrael fiainak keze egyre súlyosabban nehezedett Kánaán királyára, Jábinra, egészen addig, amíg teljesen le nem igázták. (Bírák könyve 4, 24)

 • Amikor Gedeon odaért, az egyik ember éppen álmát beszélte el barátjának: "Ezt álmodtam: egy árpakenyér gurult Midián táborába, a sátorhoz ért, fölborította és teljesen fölforgatta." (Bírák könyve 7, 13)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina