Talált 21 Eredmények: terjedt

  • A 18. évben az elsõ hónap huszonkettedik napján az a hír terjedt el Nebukadnezárnak, az asszírok királyának palotájában, hogy bosszút akar állni az egész földön, amint mondta. (Judit könyve 2, 1)

  • Mardokeus ugyanis nagy ember volt a királyi udvarban, s hírneve terjedt minden tartományban, mert ez az ember, Mardokeus, egyre nagyobb hatalomra tett szert. (Eszter könyve 9, 4)

  • Elõkészítetted számára a talajt, ezért vert gyökeret s terjedt el a földön. (Zsoltárok könyve 80, 10)

  • A városban Lizimachusz - Menelausz tudtával - a templom sok kincsét elrabolta. Ennek a híre messze terjedt, s amikor már sok aranytárgy eltûnt, a nép föllázadt Lizimachusz ellen. (Makkabeusok II. könyve 4, 39)

  • Erre a testvérek között híre terjedt, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki: "Nem halsz meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele." (János evangéliuma 21, 23)

  • Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnõtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. (Apostolok Cselekedetei 6, 7)

  • Az Isten, szava egyre szélesebb körben terjedt. (Apostolok Cselekedetei 12, 24)

  • Így az Úr szava egyre terjedt, s nagymértékben megszilárdult. (Apostolok Cselekedetei 19, 20)

  • Tõletek kiindulva terjedt el az Úr szava, s nem is csupán Macedóniában és Achájában; Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett, ezért nem is kell róla beszélnünk. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 8)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina