1. Era un om din muntele lui Efraím numit Mihéia.

2. El i-a zis mamei sale: „Cei o mie o sută [de sícli] de argint care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul meu, iată, argintul este la mine: eu l-am luat”. Şi mama lui i-a zis: „Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!”.

3. El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută [de sícli] de argint. Mama lui i-a zis: „Ofer argintul [acesta] cu mâna mea pentru Domnul, prin fiul meu, ca să fac chip cioplit şi chip turnat. Acum ţi-l dau ţie”.

4. El i-a dat argintul mamei sale. Și mama lui a luat două sute [de sícli] de argint şi l-a dat topitorului, care a făcut chip cioplit şi chip turnat. Şi le-a pus în casa lui Mihéia.

5. Micá avea o casă a zeilor; a făcut un efod şi idoli şi l-a consacrat pe unul dintre fiii săi ca preot.

6. În zilele acelea nu era rege în Israél. Fiecare făcea ce-i plăcea.

7. Era un tânăr din Betleémul lui Iúda, din familia lui Iúda; era un levít şi locuia ca străin acolo.

8. Omul a plecat din cetatea Betleémul lui Iúda ca să locuiască unde va găsi. Şi, mergând pe drumul său, a venit în ţinutul muntos al lui Efraím, până la casa lui Micá.

9. Micá i-a zis: „De unde vii?”. El i-a răspuns: „Eu sunt levít din Betleémul lui Iúda şi merg să locuiesc acolo unde voi găsi”.

10. Micá i-a zis: „Rămâi la mine! Tu să-mi fii tată şi preot şi eu îţi voi da zece [sícli] de argint pe an, un rând de haine şi mâncare”. Şi levítul a rămas.

11. Levítul a început să locuiască la omul [acesta]. Tânărul a fost pentru el ca unul dintre fiii săi.

12. Micá l-a consacrat pe levít: tânărul i-a fost preot şi a locuit în casa lui.

13. Micá a zis: „Acum ştiu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am un levít ca preot”.

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina