1. După ceva timp, pe vremea seceratului grâului, Samsón s-a dus să-şi vadă soţia şi [i-a dus] un ied. El a zis: „Vreau să intru la soţia mea, în camera ei”. Dar tatăl ei nu i-a permis.

2. Tatăl ei a zis: „Mi-am zis că o urăşti şi am dat-o prietenului tău. Oare sora ei mai mică nu este mai frumoasă decât ea? Ia-o pentru tine în locul ei!”.

3. Samsón le-a zis: „De data aceasta sunt nevinovat faţă de filisténi dacă le voi face rău”.

4. Samsón a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat făclii; a legat vulpile coadă la coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc.

5. A aprins făcliile, a dat drumul [vulpilor] în lanurile filisténilor şi a aprins atât snopii, cât şi grâul [nesecerat] şi grădinile de măslini.

6. Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?”. Le-au răspuns: „Samsón, ginerele celui din Timná, pentru că i-a luat soţia şi a dat-o prietenului lui”. Filistenii au mers şi i-au ars pe ea şi pe tatăl ei.

7. Samsón le-a zis: „Pentru că aţi făcut aceasta, mă voi răzbuna pe voi şi apoi voi înceta”.

8. I-a bătut la picioare şi la coapse, provocându-le o mare înfrângere. Apoi a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii de la Etám.

9. Filistenii au urcat, şi-au fixat tabăra în Iúda şi s-au răspândit până la Léhi.

10. Oamenii din Iúda le-au zis: „Pentru ce aţi urcat împotriva noastră?”. Ei le-au răspuns: „Am urcat să-l legăm pe Samsón şi să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă”.

11. Au coborât trei mii de bărbaţi din Iúda la crăpătura stâncii de la Etám şi i-au zis lui Samsón: „Oare nu ştii că filisténii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut?”. El le-a răspuns: „Aşa cum mi-au făcut ei, aşa le-am făcut şi eu”.

12. Ei i-au zis: „Noi am coborât să te legăm şi să te dăm în mâna filisténilor”. Samsón le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî!”.

13. Ei i-au răspuns: „Nu! Vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî”. L-au legat cu două funii noi şi l-au scos din crăpătura [stâncii].

14. Când a ajuns la Léhi, filisténii au ieşit cu strigăte în întâmpinarea lui. Duhul Domnului a venit peste el: funiile care erau pe braţele lui s-au distrus ca inul care este ars în foc, iar legăturile de pe mâinile lui s-au desfăcut.

15. A găsit o falcă de măgar proaspătă, a întins mâna, a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

16. Samsón a zis: „Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; cu o falcă de măgar am ucisomiedeoameni”.

17. Când a terminat de vorbit, a aruncat falca din mână. Şi a numit locul acela Rámat-Léhi.

18. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul: „Tu ai adus această mare eliberare prin mâna slujitorului tău. Acum să mor de sete şi să cad în mâna celor necircumcişi?”.

19. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii care este în Léhi şi a ieşit apă din ea. [Samsón] a băut, i-a revenit suflarea şi s-a înviorat. I-a dat numele En-Hacóre, care este la Léhi până în ziua de azi.

20. [Samsón] a fost timp de douăzeci de ani judecător în Israél, pe vremea filisténilor.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina