1. Ako se u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš naðe tko ubijen gdje u polju leži - a ne zna se tko ga je ubio -

2. onda neka odu tvoje starješine i suci te izmjere udaljenost od ubijenoga do okolnih gradova.

3. Tako æe ustanoviti koji je grad najbliže ubijenom. Starješine toga grada neka tada uzmu junicu što još nije radila: što još pod jarmom nije vukla.

4. Neka zatim starješine onoga grada stjeraju junicu u kakav nepresušni potok, na mjesto koje se ne obraðuje i ne zasijava, i ondje, na potoku, neka junicu zakolju.

5. Zatim neka doðu sveæenici, potomci Levijevi. Jer njih je odabrao Jahve, Bog tvoj, da mu služe i da u ime Jahvino blagoslivljaju; na njihovu se rijeè rješava svaki spor i svako nasilje.

6. Zatim sve starješine iz onoga grada koji bude najbliži ubijenome neka operu ruke u potoku nad zaklanom junicom.

7. Potom neka izjave: 'Naše ruke nisu prolile ove krvi niti smo svojim oèima išta vidjeli.

8. Zakrili, Jahve, svoj narod Izrael koji si oslobodio; ne dopusti da se prolijeva nedužna krv u tvome izraelskom narodu!' Tako æe biti zaštiæeni od krvi.

9. A ti æeš ukloniti prolijevanje nedužne krvi iz svoje sredine ako uèiniš što je pravo u Jahvinim oèima.

10. Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih Jahve, Bog tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš,

11. ako meðu zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu.

12. Dovedi je svojoj kuæi pa neka obrije glavu, obreže nokte

13. i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujuæi svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom.

14. Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je kuda joj drago. Za novac je ne smiješ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila žena.

15. Ako koji èovjek imadne dvije žene: jednu koja mu je draga, a drugu koja mu je mrska, te mu i draga i mrska rode sinove, ali prvoroðenac bude od one koja mu je mrska,

16. onda, kad doðe dan da podijeli svoju imovinu meðu svoje sinove, ne smije postupiti prema prvoroðencu od drage na štetu sina od mrske, koji je prvenac,

17. nego mora za prvoroðenca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega što ima. Jer on je prvina njegove snage - njemu pripada pravo prvorodstva.

18. Ako tko imadne opaka i nepokorna sina koji neæe da sluša ni oca ni majke - pa ni onda pošto ga kazne -

19. neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta,

20. i neka kažu gradskim starješinama: 'Ovaj naš sin opak je i nepokoran; neæe da nas sluša; ništarija je i pijanica.'

21. Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugraðani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav æe Izrael to èuti i bojat æe se.

22. Ako tko uèini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo,

23. njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noæi nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje. Tako neæeš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina