1. Kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode èiju zemlju tebi daje te kad ih istjeraš i nastaniš se u njihovim gradovima i domovima,

2. u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, odvoji tri grada.

3. Naèini put onamo, a onda podruèje zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu podijeli natroje, tako da svaki ubojica može onamo uteæi.

4. Ovo je sluèaj u kojemu ubojica može onamo pobjeæi i spasiti svoj život: kad tko ubije svoga bližnjega nehotice, a da ga prije nije mrzio;

5. primjerice, kad ode sa svojim bližnjim u šumu da sijeèe drva, zamahne sjekirom u ruci da obori drvo, gvožðe odleti s držalice i pogodi njegova druga te on pogine: takav ubojica neka uteèe u jedan od tih gradova i spasit æe život.

6. Inaèe bi krvni osvetnik, progoneæi u svom bijesu ubojicu - kad bi put bio predug - mogao gonjenoga stiæi i pogubiti ga, iako taj nije zaslužio smrt buduæi da ubijenoga nije otprije mrzio.

7. Stoga ti nalažem: tri grada odvoji!

8. A kad Jahve, Bog tvoj, proširi tvoje podruèje, kao što se zakleo ocima tvojim, i dadne ti svu zemlju koju je obeæao tvojim ocima,

9. budeš li držao i vršio sve ove zapovijedi što ti ih danas nalažem i ljubio Jahvu, Boga svoga, te hodio njegovim putovima sve vrijeme - onda ovim gradovima dodaj još tri grada:

10. tako se neæe prolijevati nedužna krv u tvojoj zemlji koju ti Jahve daje u baštinu i neæeš se krvlju okaljati.

11. Ali ako tko mrzi svoga bližnjega i vreba ga, skoèi na nj i ubije ga, a zatim pobjegne u jedan od tih gradova,

12. onda neka starješine onoga grada izvedu ubojicu i predaju ga u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi.

13. Neka ga oko tvoje ne sažaljuje! Tako æeš u Izraelu iskorijeniti prolijevanje nedužne krvi i bit æeš sretan.

14. Nemoj pomicati susjedova meðaša kojim su stari razmeðašili tvoj posjed što æeš ga naslijediti u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.

15. Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv èovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zloèin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda poèiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.

16. Ako kakav krivi svjedok ustane protiv koga optužujuæi ga za pobunu,

17. onda obojica koja se parbe neka stupe pred Jahvu, pred sveæenika i suce koji budu vršili službu u to vrijeme.

18. Neka suci provedu temeljitu istragu. Bude li se pokazalo da je svjedok lažan i da je lažno svjedoèio protiv svoga brata,

19. uèinite mu onako kako je on kanio svome bratu. Iskorijeni zlo iz svoje sredine!

20. Drugi æe, kad o tome èuju, pobojati se te više neæe èiniti takva zla u tvojoj sredini.

21. Neka ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu.

“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina