Fondare 2373 Risultati per: după

 • Aşadar, scrie cele pe care le-ai văzut, cele ce sunt şi cele ce vor veni după acestea! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 19)

 • Pe copiii ei îi voi lovi cu moartea şi vor şti toate Bisericile că eu sunt cel care cercetează rărunchii şi inimile şi voi da fiecăruia dintre voi după faptele voastre. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 23)

 • După aceste lucruri, am privit şi, iată, o uşă deschisă în cer şi glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a zis: „Urcă aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 1)

 • După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau [în frâu] cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle niciun vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 1)

 • După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau [în picioare] în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri de palmier în mâini. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 9)

 • Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ şi li s-a dat o putere după cum au putere scorpionii pământului (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 3)

 • Primul „vai” a trecut, iată că mai vin două „vai”-uri după toate acestea! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 12)

 • Atunci am luat cartea cea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut stomacul de amărăciune. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 10)

 • După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 1)

 • Dar după trei zile şi jumătate a intrat în ei duhul vieţii de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor şi o mare groază a căzut peste cei care îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 11)

 • Atunci şarpele a aruncat din gura lui după Femeie apă ca un fluviu, ca s-o ia fluviul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 15)

 • Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul, cuprins de uimire, [s-a dus] după Fiară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 3)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina