Fondare 57 Risultati per: lupte

 • Bărbaţii lui Israél au ieşit ca să lupte împotriva lui Beniamín şi s-au aşezat în linie de luptă lângă Ghibéea. (Cartea Judecătorilor 20, 20)

 • Filistenii s-au adunat să lupte împotriva lui Israél. Aveau treizeci de mii de care şi şase mii de călăreţi, iar poporul era numeros ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit şi şi-au fixat tabăra la Micmáş, la est de Bet-Áven. (Cartea întâi a lui Samuél 13, 5)

 • Au fost lupte grele împotriva filisténilor tot timpul vieţii lui Saul. Când Saul vedea orice bărbat viteaz sau puternic, îl lua la sine. (Cartea întâi a lui Samuél 14, 52)

 • Dacă va putea să se lupte cu mine şi mă va bate, noi vom fi sclavii voştri; dar dacă eu voi putea să-l bat, voi veţi fi sclavii noştri şi ne veţi sluji”. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 9)

 • Saul, ei şi toţi bărbaţii lui Israél sunt în Émec Elá ca să lupte împotriva filisténilor”. (Cartea întâi a lui Samuél 17, 19)

 • Ióab şi poporul care era cu el s-au apropiat să lupte împotriva araméilor. Însă [araméii] au luat-o la fugă din faţa lor. (Cartea a doua a lui Samuél 10, 13)

 • Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat toată casa lui Iúda şi tribul lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám, fiul lui Solomón. (Cartea întâi a Regilor 12, 21)

 • Anul următor, Ben-Hadád l-a adunat pe Arám şi a urcat la Aféc ca să lupte împotriva lui Israél. (Cartea întâi a Regilor 20, 26)

 • Când l-au văzut căpeteniile carelor pe Iosafát, au zis: „Cu siguranţă acesta este regele lui Israél”. S-au întors spre el ca să lupte, dar Iosafát a strigat. (Cartea întâi a Regilor 22, 32)

 • Întregul Moáb a auzit că regii au venit să lupte împotriva lor şi i-au adunat pe toţi cei care puteau să se încingă, ca şi pe cei mai în vârstă, şi au stat la hotar. (Cartea a doua a Regilor 3, 21)

 • Atunci, Reţín, regele lui Arám, şi Pécah, fiul lui Remalía, regele lui Israél, au urcat la Ierusalím ca să lupte. L-au asediat pe Aház, dar nu au putut să-l învingă. (Cartea a doua a Regilor 16, 5)

 • Atunci, [regele Asíriei] a auzit despre Tirháca, regele din Cuş, spunându-se: „Iată, a ieşit să lupte împotriva ta”. El s-a întors şi a trimis mesageri la regele Ezechía, zicând: (Cartea a doua a Regilor 19, 9)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina