Fondare 57 Risultati per: lupte

  • Căci pe oriunde va trece nuiaua hotărâtă pe care Domnul o va face să vină asupra ei, va fi cu tamburine şi harpe şi se va lupta cu ea în lupte răsunătoare. (Cartea profetului Isaía 30, 32)

  • Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „După cum leul şi puiul de leu rag asupra prăzii lor când s-a adunat împoriva lor o mulţime de păstori, nu se tem de glasul lor şi nici nu se supun înaintea strigătului lor, la fel, Domnul Sabaót va coborî să se lupte pe muntele Sión şi pe colina lui. (Cartea profetului Isaía 31, 4)

  • Atunci, [regele Asíriei] a auzit despre Tirháca, regele din Cuş, spunându-se: „A ieşit să lupte împotriva ta”. El a auzit şi a trimis mesageri la regele Ezechía, zicând: (Cartea profetului Isaía 37, 9)

  • Ei apucă arcul şi lancea; sunt cruzi şi nu au milă. Glasul lor mugeşte ca marea şi călăresc pe cai. Ei sunt pregătiţi ca un singur om ca să lupte împotriva ta, fiica Siónului. (Cartea profetului Ieremía 7, 23)

  • Ei vin să lupte împotriva caldéilor şi să le umple [casele] cu cadavrele oamenilor pe care am făcut să fie loviţi în mânia şi în furia mea, deoarece mi-am ascuns faţa de cetatea aceasta din cauza întregii sale răutăţi. (Cartea profetului Ieremía 33, 5)

  • I-a luat pe toţi oamenii şi a mers ca să lupte împotriva lui Ismaél, fiul lui Netanía, pe care l-au găsit la apele cele mari care sunt în Gabaón. (Cartea profetului Ieremía 41, 12)

  • Vitejii Babilónului au încetat să lupte şi stau în fortăreţe. Li s-a uscat vitejia şi au ajuns ca femeile. Au fost aprinse locuinţele lui şi zăvoarele lui au fost frânte. (Cartea profetului Ieremía 51, 30)

  • Căci şi după ce am ajuns în Macedónia, trupul nostru nu a avut odihnă, ci în toate am avut necazuri: din afară lupte, dinăuntru temeri. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Paul către Corinténi 7, 5)

  • Şi au început să se prosterne înaintea dragonului, pentru că a dat autoritate Fiarei, precum şi să se prosterne şi înaintea Fiarei, spunând: „Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 4)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina