Fondare 650 Risultati per: Odgovori

 • Žena odgovori zmiji: "Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. (Knjiga Postanka 3, 2)

 • On odgovori: "Èuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam go, pa se sakrih." (Knjiga Postanka 3, 10)

 • Èovjek odgovori: "Žena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo." (Knjiga Postanka 3, 12)

 • Jahve, Bog, reèe ženi: "Što si to uèinila?" "Zmija me prevarila pa sam jela", odgovori žena. (Knjiga Postanka 3, 13)

 • Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja èuvar brata svoga?" (Knjiga Postanka 4, 9)

 • Abram odgovori kralju Sodome: "Ruku uzdižem pred Jahvom, Svevišnjim Stvoriteljem neba i zemlje, (Knjiga Postanka 14, 22)

 • Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, èemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kuæi nasljednik Eliezer Damašèanin? (Knjiga Postanka 15, 2)

 • Odgovori mu: "Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubiæa." (Knjiga Postanka 15, 9)

 • pa je zapita: "Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?" "Bježim, evo, od svoje gospodarice Saraje", odgovori ona. (Knjiga Postanka 16, 8)

 • "Gdje ti je žena Sara?" - zapitaju ga. "Eno je pod šatorom", odgovori. (Knjiga Postanka 18, 9)

 • Da sluèajno bude nevinih pet manje od pedeset, bi li uništio sav grad zbog tih pet?" "Neæu ga uništiti ako ih ondje naðem èetrdeset i pet", odgovori. (Knjiga Postanka 18, 28)

 • "Ako ih se ondje možda naðe samo èetrdeset?" - opet æe Abraham. "Neæu to uèiniti zbog èetrdesetorice", odgovori. (Knjiga Postanka 18, 29)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina