Fondare 9 Risultati per: ígérete

  • Ha férjhez megy, bár fogadalma vagy meggondolatlan ígérete, amellyel (megtartóztatásra) kötelezte magát, még köti, (Számok könyve 30, 7)

  • Ha ellenben a férje azon a napon, amikor tudomására jutott, tiltakozik ellene, fogadalma, s meggondolatlan ígérete, amellyel (megtartóztatásra) kötelezte magát, érvénytelenné válik, s az Úr megbocsát neki. (Számok könyve 30, 9)

  • Akkor ott, Moáb földjén meghalt Mózes, az Úr szolgája, az Úr ígérete szerint. (Második Törvénykönyv 34, 5)

  • Amint közeledett az Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesülésének ideje, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban, (Apostolok Cselekedetei 7, 17)

  • Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Amen Isten dicsõségére. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 20)

  • Ha ugyanis a törvénybõl folyna az örökség, akkor nem lehetne az ígéret folyománya. Ám Ábrahámot ígérete alapján ajándékozta meg az Isten. (Galatáknak írt levél 3, 18)

  • A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélõ élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendõ élet ígérete kapcsolódik hozzá. (Timóteusnak írt I. levél 4, 8)

  • Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint (Timóteusnak írt II. levél 1, 1)

  • Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. (Szent Péter II. levele 3, 13)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina