Fondare 2022 Risultati per: Ura

 • Erre õ megkérdezte: "Mit akartál azzal az egész táborral, amellyel találkoztam?" "Kegyelmet akartam találni uram színe elõtt" - válaszolta. (Teremtés könyve 33, 8)

 • De õ ezt válaszolta neki: "Uram tudja, hogy a gyerekek még gyengék, s a nyájból meg a barmok közül a szoptató állatok ápolásra szorulnak. Hacsak egy nap is túlságosan megerõltetjük õket, az egész nyáj tönkremegy. (Teremtés könyve 33, 13)

 • Uram azért csak menjen szolgája elõtt, én pedig lassan tovább vonulok az elõttem járó nyáj lépésében és a gyerekek lépésében, amíg eljutok uramhoz Szeirbe." (Teremtés könyve 33, 14)

 • Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!" (Teremtés könyve 33, 15)

 • Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielõtt izraelita király uralkodott. (Teremtés könyve 36, 31)

 • Testvérei így válaszoltak: "No, talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni?" Álma és elbeszélése miatt még inkább meggyûlölték. (Teremtés könyve 37, 8)

 • De az Úr Józseffel volt, s így minden sikerült neki. Urának, az egyiptominak a házában maradt. (Teremtés könyve 39, 2)

 • Ura meglátta, hogy az Úr vele van és hogy az Úr sikerre segít mindent, amihez hozzáfog, (Teremtés könyve 39, 3)

 • A történtek után urának felesége szemet vetett Józsefre, és így szólt hozzá: "Hálj velem!" (Teremtés könyve 39, 7)

 • Õ azonban vonakodott, s azt mondta ura feleségének: "Nézd, uram semmivel sem törõdik mellettem a házban, egész vagyonát rám bízta. (Teremtés könyve 39, 8)

 • Ura felesége szavának hallatára, hogy a rabszolga - úgymond - így tett vele, haragra gerjedt. (Teremtés könyve 39, 19)

 • Ura elfogatta Józsefet, s abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait õrizték. Ott maradt a börtönben. (Teremtés könyve 39, 20)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina