Fondare 491 Risultati per: lett

 • Abimelek hívatta Ábrahámot és így szólt hozzá: "Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bûnt hoztál? Azt tetted velem, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie." (Teremtés könyve 20, 9)

 • Isten a gyermekkel volt. Az felnõtt, a pusztában lakott és íjas vadász lett. (Teremtés könyve 21, 20)

 • Izsák sátrába vitte, magához vette Rebekkát, s az a felesége lett. Izsák megszerette õt, úgyhogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén. (Teremtés könyve 24, 67)

 • A gyermekek felnõttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerû ember, aki sátránál maradt. (Teremtés könyve 25, 27)

 • Az ember gazdag lett, egyre gazdagabb, amíg nagy jóléthez nem jutott. (Teremtés könyve 26, 13)

 • Mikor Ráchel látta, hogy nem szül gyermeket Jákobnak, féltékeny lett nõvérére, és így szólt Jákobhoz: "Adj nekem gyermeket, különben meghalok!" (Teremtés könyve 30, 1)

 • Jákob dühös lett Ráchelre, s ezt mondta: "Talán helyettese vagyok Istennek, aki megtagadta tõled a gyermekáldást?" (Teremtés könyve 30, 2)

 • Õ így felelt: "Magad tudod, hogyan szolgáltalak és hogy mi lett állatállományodból. (Teremtés könyve 30, 29)

 • Ezért az ember rendkívül gazdag lett. Számos aprómarhája, szolgálója, tevéje és szamara volt. (Teremtés könyve 30, 43)

 • Ha nem lett volna velem atyám Istene, Ábrahám Istene, Izsák rokonsága, bizonyára üres kézzel engedtél volna el. De Isten látta nyomorúságomat és kezem fáradozását, s az elmúlt éjjel döntött." (Teremtés könyve 31, 42)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Nagyon szenvedett vajúdás közben, de a bába azt mondta neki: "Ne félj, most is fiad lett." (Teremtés könyve 35, 17)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina