1. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert õt sem ismeri.

2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.

3. És mindenki, aki így remél benne, megszentelõdik, ahogyan szent õ is.

4. Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bûn.

5. Tudjátok, hogy õ azért jelent meg, hogy elvegye a bûnöket, s hogy benne nincs bûn.

6. Az, aki benne marad, nem vétkezik. Az, aki vétkezik, nem látta, nem ismerte meg.

7. Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Aki az igazságosságot cselekszi, az igazságos, ahogy õ is igazságos.

8. Aki bûnt követ el, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettõl fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán mûvét romba döntse.

9. Azok, akik az Istentõl születtek, nem követnek el bûnt, mert az õ magja bennük marad, és nem vétkezhetnek, mert az Istentõl születtek.

10. Errõl ismerhetõk fel az Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazságosságot teszi, az nem Istentõl való. Ugyanígy az sem, aki nem szereti testvérét.

11. Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettõl fogva: Szeressük egymást!

12. Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az õ tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak.

13. Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy a világ gyûlöl benneteket.

14. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad.

15. Aki gyûlöli testvérét, gyilkos, márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sem maradandó birtoka az örök élet.

16. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy õ életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.

17. Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki - bár bõven van neki a világ javaiból -, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja elõle a szívét?

18. Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.

19. Errõl ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe elõtt a szívünket.

20. Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, õ mindent tud.

21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt.

22. Bármit kérünk, megkapjuk tõle, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük.

23. Az az õ parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint.

24. Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is õbenne. Azt, hogy õ bennünk marad-e, a Lélektõl tudjuk meg, amelyet nekünk adott.

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina