1. Idõs férfit ne korholj, csak figyelmeztesd, mint apádat, az ifjakat, mint öcsédet,

2. az idõs nõt, mint anyádat, a fiatalt, mint húgodat, egészen tiszta érzülettel.

3. Tiszteld az özvegyeket, ha valóban özvegyek.

4. Ha valamely özvegynek gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsõsorban saját családjuk tagjaira legyen gondjuk, és róják le hálájukat szüleik iránt, mert ez kedves az Isten elõtt.

5. Aki azonban valóban özvegy, és magára maradt, bízzék az Istenben, imádkozzék kitartóan és könyörögjön éjjel-nappal.

6. Aki ugyanis feslett életet él, eleven halott.

7. Kösd hát szívükre, hogy legyenek feddhetetlenek.

8. Aki övéinek, fõleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél.

9. Az özvegyek sorába csak olyan kerüljön, aki legalább hatvanesztendõs, és csak egyszer ment férjhez.

10. Legyen jó a híre: hogy gyermekeket nevelt, gyakorolta a vendégszeretetet, lábukat megmosva szolgálatukra volt a szenteknek, segített a bajba jutottakon, és minden jóban buzgólkodott.

11. A fiatalabb özvegyeket azonban utasítsd el, mert ha - Krisztushoz hûtlenül - erõt vesz rajtuk az érzékiség, férjhez akarnak menni.

12. Így megszegik az elsõ hûséget, és elmarasztaló ítéletet vonnak magukra.

13. Azonkívül rászoknak arra, hogy tétlenül házról házra járjanak, s nemcsak tétlenkednek, hanem pletykálkodnak, haszontalanságokat mûvelnek, s olyasmit beszélnek, amire semmi szükség nincs.

14. Azt akarom ezért, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, adjanak gyermekeknek életet, viseljék gondját családjuknak, s ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek becsmérlésre.

15. Némelyek ugyanis már visszaszegõdtek a sátánhoz.

16. Ha valamely hívõ asszonynál özvegyek laknak, viselje gondjukat, ne legyenek az Egyház terhére, hogy az a magukra hagyott özvegyeken segíthessen.

17. A papok, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek, fõképpen, ha az evangélium hirdetésében és a tanításban fáradoznak.

18. Az Írás ugyanis ezt mondja: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!" Vagy: "Megérdemli a munkás a maga bérét."

19. Presbiter ellen ne adj hitelt a vádnak, csak két vagy három személy tanúságára.

20. A vétkeseket mindenki elõtt ródd meg, hogy a többi is elrettenjen.

21. Az Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra kérlek, tartsd meg mindezt elõítélettõl mentesen, és semmit ne tégy részrehajlásból.

22. Kezedet elhamarkodva ne tedd föl senkire, s idegen bûnben ne legyen részed. Õrizd meg magadat tisztán.

23. Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt egy kevés bort is.

24. Némely ember vétke nyilvánvaló már az ítélet elõtt is, másoké viszont csak azután derül ki.

25. Éppen így a jótett is nyilvánvaló, de ha még nem is, nem maradhat sokáig elrejtve.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina