1. Mówił dalej Pan do Mojżesza:

2. Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.

3. Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.

4. Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon.

5. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.

6. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia.

7. Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.

8. Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.

9. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan - to będzie wasza północna granica.

10. Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam.

11. Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.

12. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło.

13. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.

14. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.

15. Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.

16. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:

17. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.

18. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.

19. A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego.

20. Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda.

21. Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.

22. Dla pokolenia Dana - książę Bukki, syn Jogliego.

23. Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - książę Channiel, syn Efoda;

24. dla pokolenia Efraima - książę Kemuel, syn Sziftana.

25. Dla pokolenia Zabulona - książę Elisafan, syn Parnaka.

26. Dla pokolenia Issachara - książę Paltiel, syn Azzana.

27. Dla pokolenia Asera - książę Achiud, syn Szelomiego.

28. Dla pokolenia Neftalego - książę Pedahel, syn Ammihuda.

29. Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina