16. U Debiru on splete vijence te ih postavi navrh stupova i napravi sto mogranja koje postavi meðu vijence.

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina