Znaleziono 5865 Wyniki dla: i-a

 • Prin credinţă, Isáac i-a binecuvântat pe Iacób şi pe Esáu pentru cele ce aveau să vină. (Scrisoarea către Evrei 11, 20)

 • Şi ce să mai spun? Căci nu mi-ar ajunge timpul să povestesc cu de-amănuntul despre Ghedeón, Bárac, Samsón, Iéfte, Davíd şi Samuél şi despre profeţi, (Scrisoarea către Evrei 11, 32)

 • au stins puterea focului, au fugit de ascuţişul sabiei, şi-au recăpătat puterile după boală, au devenit puternici în luptă, au pus pe fugă taberele străinilor. (Scrisoarea către Evrei 11, 34)

 • Unele femei şi-au redobândit morţii prin înviere. Alţii însă au fost torturaţi şi n-au acceptat eliberarea, ca să dobândească o înviere mai bună. (Scrisoarea către Evrei 11, 35)

 • Să nu fie niciun desfrânat sau profanator ca Esáu, care, pentru un [blid] de mâncare, şi-a vândut dreptul de întâi-născut! (Scrisoarea către Evrei 12, 16)

 • Nu uitaţi ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au găzduit, fără a-şi da seama, pe îngeri! (Scrisoarea către Evrei 13, 2)

 • iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: „Luaţi loc aici”, iar celui sărac [i]-aţi spune: „Tu stai acolo!” sau: „Stai jos, la picioarele mele!”, (Scrisoarea sf. apostol Iacób 2, 3)

 • Ascultaţi, fraţii mei iubiţi! Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc? (Scrisoarea sf. apostol Iacób 2, 5)

 • Tot aşa şi Raháb, prostituata, a fost justificată prin fapte pentru că i-a primit pe soli şi i-a trimis pe un alt drum. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 2, 25)

 • Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat gloria aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 1, 21)

 • Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui [să fie] ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, să o facă după puterea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, pentru ca în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos, căruia să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 4, 11)

 • ştiind că despărţirea mea de trup va fi în curând după cum Domnul nostru Isus Cristos mi-a dezvăluit. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 1, 14)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina