Znaleziono 3576 Wyniki dla: tot

 • Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul şi pe Tatăl şi tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 3, 9)

 • pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 3, 16)

 • Cinstiţi-i pe toţi, iubiţi-i pe fraţi, temeţi-vă de Dumnezeu, respectaţi-l pe rege! (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 2, 17)

 • Tot aşa, femeile, să fie supuse bărbaţilor lor, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, prin purtarea soţiilor, fără cuvinte, ei să fie câştigaţi (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 3, 1)

 • Tot aşa şi voi, bărbaţilor, trăiţi împreună cu soţiile voastre, ţinând cont că ele sunt făpturi mai slabe şi arătându-le preţuire, întrucât sunt părtaşe, împreună cu voi, la harul vieţii, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 3, 7)

 • În sfârşit, fiţi toţi într-un gând, compătimitori, [plini] de iubire faţă de fraţi, milostivi şi umiliţi. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 3, 8)

 • Tot aşa şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbíterilor. Îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii, pentru că: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor umiliţi le dă har!”. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 5, 5)

 • Símon Petru, slujitor şi apostol al lui Isus Cristos, celor care au primit o credinţă tot aşa de preţioasă ca a noastră prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos, (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 1, 1)

 • De fapt, în popor au fost profeţi falşi; tot aşa şi între voi vor fi învăţători falşi care vor răspândi erezii distrugătoare şi, negându-l pe Stăpânul care i-a răscumpărat, îşi vor atrage o pieire neîntârziată. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 2, 1)

 • Domnul nu întârzie [împlinirea] promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 9)

 • Totuşi vă scriu o poruncă nouă, care este adevărată în el şi în voi, pentru că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 2, 8)

 • Pentru că tot ce este în lume – pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii – nu este de la Tatăl, ci de la lume. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 2, 16)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina