Znaleziono 52 Wyniki dla: Abrahamu

 • Još reèe Bog Abrahamu: "A ti Savez èuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. (Knjiga Postanka 17, 9)

 • Još reèe Bog Abrahamu: "Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja: Sara æe joj ime biti. (Knjiga Postanka 17, 15)

 • Abrahamu bijaše devedeset i devet godina kad se obrezao, (Knjiga Postanka 17, 24)

 • Njega sam izluèio zato da pouèi svoju djecu i svoju buduæu obitelj kako æe hoditi putem Jahvinim, radeæi što je dobro i pravedno, tako da Jahve mogne ostvariti što je Abrahamu obeæao." (Knjiga Postanka 18, 19)

 • Abimelek uzme ovaca i goveda, sluga i sluškinja pa ih dade Abrahamu; vrati mu i njegovu ženu Saru. (Knjiga Postanka 20, 14)

 • Sara zaèe i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 21, 2)

 • Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. (Knjiga Postanka 21, 5)

 • Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu æe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti". (Knjiga Postanka 21, 7)

 • Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipæanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom, (Knjiga Postanka 21, 9)

 • pa reèe Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom - s Izakom!" (Knjiga Postanka 21, 10)

 • To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jišmael bio njegov sin. (Knjiga Postanka 21, 11)

 • Ali Bog reèe Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog djeèaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer æe Izakovo potomstvo tebi ovjekovjeèiti ime. (Knjiga Postanka 21, 12)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina