Znaleziono 298 Wyniki dla: Kæeri

 • Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 4)

 • Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 7)

 • Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 10)

 • Po roðenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i èetrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 13)

 • Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 16)

 • Po roðenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 19)

 • Henok je hodio s Bogom. Po roðenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 22)

 • Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 26)

 • Po roðenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 30)

 • Kad su se ljudi poèeli širiti po zemlji i kæeri im se narodile, (Knjiga Postanka 6, 1)

 • opaze sinovi Božji da su kæeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. (Knjiga Postanka 6, 2)

 • Po roðenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 11)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina