Znaleziono 1041 Wyniki dla: Kralj

 • Kad Amrafel bijaše kralj Šineara, Ariok kralj Elasara, Kedor-Laomer kralj Elama, Tidal kralj Gojima, (Knjiga Postanka 14, 1)

 • Zatim istupi kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, odnosno Soara, te zapodjenu borbu protiv onih u dolini Sidimu: (Knjiga Postanka 14, 8)

 • Pošto se vratio, porazivši Kedor-Laomera i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu, u dolinu Šave, to jest u Kraljev dol, iziðe kralj Sodome. (Knjiga Postanka 14, 17)

 • A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio sveæenik Boga Svevišnjega. (Knjiga Postanka 14, 18)

 • Tada kralj Sodome reèe Abramu: "Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi!" (Knjiga Postanka 14, 21)

 • rekao je Abraham za svoju ženu Saru da mu je sestra. I Abimelek, kralj gerarski, uze Saru sebi. (Knjiga Postanka 20, 2)

 • Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku. (Knjiga Postanka 26, 8)

 • Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih. (Knjiga Postanka 36, 31)

 • [5a] Faraon reèe Josipu: [6b] "Neka se, dakle, nastane u gošenskom kraju. A ako znaš da meðu njima ima prikladnih, postavi ih za nadglednike moga osobnog blaga." [5b] Tako, kad Jakov i njegovi sinovi stigoše u Egipat i kad faraon, kralj egipatski, to èu, reèe Josipu: "Buduæi da su tvoj otac i tvoja braæa došli k tebi, (Knjiga Postanka 47, 5)

 • Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. (Knjiga Izlaska 1, 8)

 • Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi: (Knjiga Izlaska 1, 15)

 • Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. (Knjiga Izlaska 1, 17)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina