Znaleziono 1043 Wyniki dla: ode

 • I reèe Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 6)

 • Bog naèini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. (Knjiga Postanka 1, 7)

 • I reèe Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 9)

 • Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 10)

 • I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 12)

 • I blagoslovi ih govoreæi: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!" (Knjiga Postanka 1, 22)

 • Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istoèno od Edena, i ondje se nastani. (Knjiga Postanka 4, 16)

 • Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet. (Knjiga Postanka 5, 32)

 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji. (Knjiga Postanka 7, 10)

 • Pljusak je na zemlju padao èetrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje. (Knjiga Postanka 7, 17)

 • Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom. (Knjiga Postanka 7, 18)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina