Znaleziono 744 Wyniki dla: Jézus

 • Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és õ is az Istenben. (Szent János I. levele 4, 15)

 • Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülõt szereti, szereti szülöttét is. (Szent János I. levele 5, 1)

 • Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (Szent János I. levele 5, 5)

 • Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. (Szent János I. levele 5, 6)

 • Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az õ Fiában, Jézus Krisztusban. Õ az igaz Isten és az örök élet. (Szent János I. levele 5, 20)

 • Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben! (Szent János II. levele 1, 3)

 • Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus. (Szent János II. levele 1, 7)

 • Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. (Szent Júdás levele 1, 1)

 • Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják. (Szent Júdás levele 1, 4)

 • Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. (Szent Júdás levele 1, 17)

 • tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerzõ irgalmára. (Szent Júdás levele 1, 21)

 • a mi egyedül üdvözítõ Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsõség, magasztalás, erõ és hatalom minden idõ elõtt, most és mindörökké! Amen. (Szent Júdás levele 1, 25)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina