Fundar 744 Resultados para: Jézus

 • Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és õ is az Istenben. (Szent János I. levele 4, 15)

 • Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülõt szereti, szereti szülöttét is. (Szent János I. levele 5, 1)

 • Ki gyõzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (Szent János I. levele 5, 5)

 • Õ az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. (Szent János I. levele 5, 6)

 • Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az õ Fiában, Jézus Krisztusban. Õ az igaz Isten és az örök élet. (Szent János I. levele 5, 20)

 • Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben! (Szent János II. levele 1, 3)

 • Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus. (Szent János II. levele 1, 7)

 • Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. (Szent Júdás levele 1, 1)

 • Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják. (Szent Júdás levele 1, 4)

 • Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. (Szent Júdás levele 1, 17)

 • tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerzõ irgalmára. (Szent Júdás levele 1, 21)

 • a mi egyedül üdvözítõ Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsõség, magasztalás, erõ és hatalom minden idõ elõtt, most és mindörökké! Amen. (Szent Júdás levele 1, 25)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina