1. Az Úr azt mondta Mózesnek:

2. "Hirdesd ki Izrael fiainak. Ha az asszony szül, és a gyermeke fiú, akkor hét napig tisztátalannak számít, mint ahogy tisztátalan havi vérzése idején.

3. A nyolcadik napon metéljék körül a gyermek elõbõrét.

4. De õ még harminchárom napig maradjon otthon, hogy megtisztuljon vérétõl. Ne érintsen semmit, ami szent, és ne közeledjen a szentélyhez, amíg le nem telt tisztulásának ideje.

5. Ha leánygyermeket szül, maradjon tisztátalan két hétig, éppúgy, mint havi vérzése idején, és még hatvanhat napig maradjon otthon, hogy megtisztuljon vérétõl.

6. Amikor letelt tisztulásának ideje - akár fiúról, akár leányról van szó -, vigyen a papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához egy egyéves bárányt égõáldozatul és egy galambot vagy gerlét bûnért való áldozatul.

7. Ezt a pap áldozza fel az Úr elõtt. Így végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul vérének folyásától. Ez az asszonyra vonatkozó elõírás, aki fiút vagy leányt szül.

8. Ha nincs annyi pénze, hogy egy bárányt vegyen, akkor hozzon két gerlét vagy két galambot: egyet égõáldozatnak, egyet pedig bûnért való áldozatnak. A pap végezze el fölötte az engesztelés szertartását, s akkor megtisztul."

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina