1. Nimeni să nu ia [de soţie] pe soţia tatălui său şi să nu ridice poala [hainei] tatălui său!

2. Să nu intre în adunarea Domnului cel cu partea bărbătească zdrobită, nici eunucul!

3. Să nu intre în adunarea Domnului copilul nelegitim: până la a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea Domnului!

4. Să nu intre în adunarea Domnului vreun fiu de-ai lui Amón sau de-ai lui Moáb: până la a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului! Niciodată!

5. Pentru că nu au ieşit în întâmpinarea voastră cu pâine şi apă pe drum când aţi ieşit din Egipt şi pentru că l-au tocmit pe Balaám, fiul lui Peór, din Petór, în Mesopotámia, ca să vă blesteme.

6. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a vrut să-l asculte pe Balaám. Dumnezeul tău a schimbat blestemul în binecuvântare pentru că Domnul Dumnezeul tău te iubeşte.

7. Să nu cauţi pacea lor, nici binele lor în toate zilele tale! Niciodată!

8. Să nu-l dispreţuieşti pe fiul lui Edóm, căci este fratele tău! Să nu-l dispreţuieşti pe egiptéan, pentru că ai fost străin în ţara lui:

9. fiii care li se vor naşte în a treia generaţie pot să intre în adunarea Domnului.

10. Când ieşi în tabără împotriva duşmanilor tăi, să te fereşti de orice lucru rău!

11. Dacă este la tine cineva care nu este curat pentru ceva ce i s-a întâmplat noaptea, să iasă din tabără; să nu intre în tabără!

12. La venirea serii să se spele în apă, iar după apusul soarelui poate să intre în tabără.

13. Să ai un loc în afara taberei şi acolo să ieşi!

14. Să ai o lopată între uneltele tale şi, când ieşi afară, să sapi cu ea şi să te întorci şi să acoperi ceea ce a ieşit din tine!

15. Căci Domnul Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale ca să te salveze şi să-i supună pe duşmanii tăi înaintea ta. Tabăra ta să fie sfântă, ca el să nu vadă la tine nimic ruşinos şi să se întoarcă de la tine!

16. Să nu-l duci înapoi la stăpânul său pe sclavul care a căutat scăpare la tine de stăpânul său!

17. Să locuiască cu tine, în mijlocul tău, într-un loc care-i place şi pe care-l alege în interiorul porţilor tale şi să nu-l asupreşti!

18. Să nu fie nicio desfrânată între fetele lui Israél şi să nu fie niciun desfrânat între fiii lui Israél!

19. Să nu aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câştigul unei desfrânate sau preţul unui câine pentru împlinirea vreunui vot, căci amândouă [lucrurile] sunt abominábile înaintea Domnului Dumnezeului tău!

20. Să nu iei camătă de la fratele tău: nici camătă pentru bani, nici camătă pentru alimente, nici camătă pentru nimic ceea ce a împrumutat [de la tine]!

21. De la străin poţi să iei camătă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în orice lucru asupra căruia îţi vei întinde mâna în ţara înspre care mergi ca să o iei în stăpânire.

22. Dacă faci un vot Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii să-l împlineşti, căci Domnul Dumnezeul tău îl va cere de la tine şi vei avea păcat.

23. Dacă nu vrei să faci un vot, nu ai păcat.

24. Ceea ce iese de pe buzele tale să ai grijă să împlineşti, pentru că ai promis de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău un vot pronunţat cu gura ta.

25. Dacă intri în via aproapelui tău, poţi să mănânci struguri după placul tău şi să te saturi, dar să nu iei în coşul tău!

26. Dacă intri în lanul aproapelui tău, poţi să rupi spice cu mâna ta, dar secera să nu o pui în lanul aproapelui tău!

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina