1. Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi şi pe părinţii noştri după generaţii!

2. Domnul a creat multă glorie şi măreţia lui, din veac.

3. Ei au domnit în regatele lor şi au fost bărbaţi renumiţi prin putere, au sfătuit prin înţelepciunea lor şi au vestit prin profeţii.

4. Au fost conducători ai poporului prin planurile [lor] şi prin inteligenţa învăţăturii poporului. Au avut cuvinte înţelepte în educaţia lor.

5. Au fost cercetători ai melodiilor cântăreţilor şi au povestit versuri în scris.

6. Bărbaţi bogaţi, dotaţi cu putere, trăiau în pace în locuinţele lor.

7. Toţi aceştia au fost cinstiţi de-a lungul generaţiilor şi au fost mândrie [pentru alţii] în zilele lor.

8. Dintre ei, [unii] au lăsat un nume ca să fie povestit cu laudă.

9. Dar sunt şi cei despre care nu este amintire, s-au pierdut ca şi cum nu ar fi fost; au devenit ca şi cum nu ar fi fost şi fiii lor [au fost la fel] după ei.

10. Dar ei au fost bărbaţi îndurători, ale căror fapte de dreptate nu au fost uitate.

11. Împreună cu descendenţa lor va rămâne o moştenire frumoasă: nepoţii lor.

12. Descendenţa lor va rămâne [credincioasă] alianţelor şi copiii lor, prin ei.

13. Până în veac va rămâne descendenţa lor şi gloria lor nu se va şterge.

14. Trupurile lor au fost îngropate în pace şi numele lor va fi viu de-a lungul generaţiilor.

15. Înţelepciunea lor o vor povesti popoarele şi lauda lor o va vesti adunarea.

16. Enóh i-a plăcut Domnului şi a fost strămutat, fiind exemplu de convertire pentru generaţii.

17. Nóe a fost aflat drept cu desăvârşire; în timpul mâniei, a fost preţul de schimb. Prin el a fost un rest pentru pământ când a fost potopul.

18. A stabilit pentru el alianţe veşnice, ca să nu fie distrusă prin potop toată făptura.

19. Abrahám a fost părintele cel mare al unei mulţimi de neamuri şi nu s-a mai aflat vreunul asemenea lui în glorie.

20. El a ţinut legea Celui Preaînalt şi a ajuns în alianţă cu el; în trupul său a pus alianţa şi în încercare a fost aflat credincios.

21. De aceea, [Domnul] a pus în jurământul cu el să fie binecuvântate neamurile prin descedenţa lui; să se înmulţească precum pulberea pământului şi să înalţe descedenţa lui ca stelele, iar ei vor moşteni de la mare la mare şi de la râu până la marginile pământului.

22. Şi cu Isáac a stabilit aceeaşi [alianţă] de dragul lui Abrahám, tatăl său.

23. Binecuvântarea tuturor oamenilor şi alianţa le-a aşezat pe capul lui Iacób; l-a recunoscut prin binecuvântările sale şi i-a dat moştenire: a divizat-o în părţi şi a împărţit-o celor douăsprezece triburi. A ieşit din el un bărbat îndurător, care a aflat har în ochii oricărei făpturi.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina