1. În anul al zecelea, în [ziua] a douăsprezecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului a fost către mine:

2. „Fiul omului, îndreaptă-ți fața spre Faraón, regele Egiptului, și profețește împotriva lui și împotriva întregului Egipt!

3. Vorbește și spune: «Iată, eu sunt împotriva ta, Faraónule, rege al Egiptului, monstru mare care zaci între malurile Nílului! Tu zici: ‹Nílul meu este al meu și eu l-am făcut pentru mine›.

4. Voi pune inele la fălcile tale și voi face să se lipească toți peștii din Nílul tău de solzii tăi, te voi face să te ridici din mijlocul Nílului tău și toți peștii din Nílul tău se vor lipi de solzii tăi.

5. Te voi abandona în pustiu, pe tine și pe toți peștii din Nílul tău, vei cădea pe suprafața câmpiei și nu vei fi adunat și nici strâns. Te voi da ca hrană pentru animalele pământului și pentru păsările cerului.

6. Vor cunoaște toți locuitorii Egiptului că eu sunt Domnul, întrucât tu ai fost ca un toiag de trestie pentru casa lui Israél;

7. când ei te-au apucat, te-ai rupt și le-ai străpuns orice umăr; când s-au sprijinit de tine, te-ai frânt și le-ai făcut să le stea coapsele».

8. De aceea aşa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, eu fac să vină asupra ta sabia și voi nimici din tine om și animal!

9. Țara Egiptului va deveni o dezolare și un pustiu și vor ști că eu sunt Domnul, întrucât au zis: ‹Nílul este al meu și eu l-am făcut›.

10. De aceea, iată, eu sunt împotriva ta și a Nílului tău! Voi da țara Egiptului să fie un loc uscat și o dezolare de la Migdól și Siéne până la hotarul Etiópiei.

11. Nu va mai trece prin ea picior de om și nici picior de animal nu va mai trece prin ea: nu va mai fi locuită timp de patruzeci de ani.

12. Voi da țara Egiptului să fie o dezolare printre țările devastate și cetățile ei vor fi o dezolare printre cetățile ruinate timp de patruzeci de ani. Îi voi împrăștia pe egipténi printre neamuri și-i voi risipi printre țări»”.

13. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „La sfârșitul celor patruzeci de ani îi voi aduna pe egipténi dintre popoarele unde au fost împrăștiați.

14. Voi întoarce captivitatea egipténilor și-i voi face să se întoarcă în ținutul Patrós, în țara lor de origine, și vor fi acolo un regat neînsemnat.

15. Va fi cel mai neînsemnat dintre regate și nu se va mai ridica peste neamuri; îl voi micșora, ca să nu mai domine peste neamuri.

16. Nu vor mai fi pentru casa lui Israél de încredere, amintind de nelegiuire când se întorc după el. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu”.

17. În anul al douăzeci și șaptelea, în [ziua] întâi a lunii întâi, a fost cuvântul Domnului către mine:

18. „Fiul omului, Nabucodonosór a făcut ca armata lui să împlinească o lucrare mare împotriva Tírului. Orice cap a fost ras și orice umăr, jupuit. Dar nu a avut răsplată pentru el și nici pentru armata lui de la Tir pentru lucrarea pe care a făcut-o împotriva lui”.

19. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, eu îi dau țara Egiptului lui Nabucodonosór, regele din Babilón! El îi va lua bogăția, o va face pradă și o va jefui și va fi răsplată pentru armata lui.

20. Ca recompensă pentru ceea ce a făcut împotriva lui, îi voi da țara Egiptului, căci au făcut-o pentru mine – oracolul Domnului Dumnezeu.

21. În ziua aceea, voi face să încolțească o putere pentru casa lui Israél și îți voi da să ți se deschidă gura în mijlocul lor, iar ei vor cunoaște că eu sunt Domnul”.

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina